Vælg en side

Om Brugerklubben

Acadre Brugerklubben er et fællesskab for dig og andre Acadre brugere.
Brugerklubsitet er lavet for at gøre afstanden mellem os alle sammen mindre - både imellem brugerne og mellem brugerne og Formpipe.
Her på Brugerklubsitet kan du og andre brugere af Acadre dele erfaringer, viden, stille spørgsmål og ikke mindst være med til at udvikle Acadre, som er så stor en del af jeres hverdag.

Videndeling er kernen i Acadre Brugerklubben. Vores nationale brugerklub og lokale brugerklubber er stedet, hvor du kan dele viden og erfaringer med alle medlemmer af Brugerklubben.

På Brugerklubsitet kan du også: