Moduloverblik

Her finder du et udvalg af de væsentligste moduler til Acadre samt en kort introduktion til hvert modul. Modulerne står efter alfabetisk rækkefølge.

 

Aktindsigt

Acadre Aktindsigt gør det nemt for sagsbehandleren at fremstille en aktindsigtssag med tilhørende dokumenter, notater, parter og oversigter ud fra én eller flere sager i Acadre.
Når du opretter en ny aktindsigtssag, genereres sagen automatisk som en ny sag. De dokumenter, der gives indsigt i, journaliseres automatisk i aktindsigtssagen, samtidig med at de konverteres til PDF.

Find vores webinar om Acadre Aktindsigt her. 

 

eBoks

Acadre e-Boks integration optimerer forsendelsen af udgående post, også i forhold til masseudsendelser, hvor Acadre automatisk sender post til registrerede modtagere. Hvis en borger er fritaget fra Digital Post, sendes dokumenterne automatisk til fjernprint.

Modulet sender dokumenter til personer eller virksomheder, der er registreret som modtagere i Acadre. Herudover giver modulet mulighed for at tilknytte bilag, afsende NemSMS og sende dokumenter til digital signering.
Når der er flere modtagere registreret på samme dokument, sendes der automatisk en kopi af dokumentet til samtlige modtagere.

Find vores webinar om Acadre e-Boks integration her. 

 

eLearning

Acadre e-Learning er en hjælp til selvhjælp, så alle i organisationen hurtigt og enkelt kan få hjælp og vejledning til at bruge systemet optimalt. Acadre e-Learning indeholder mere en 100 videoer indenfor 18 forskellige områder, som hver især guider dig igennem systemer inden for en bestemt problemstilling eller område.

Alle video-vejledninger giver dig mulighed for at få viden om en specifik funktionalitet.

 

Fleksibel Rapportering

Med Fleksibel Rapportering er det muligt for brugeren at danne sine egne specifikke rapporter med afsæt i alle data i Acadre.
Løsningen er lavet med et sæt standardrapporter, som giver brugeren et hurtigt og værdifuldt indblik i sagsproduktionen i organisationen som helhed.
Standardrapporterne viser eksempelvis hvor meget ujournaliseret post der ligger i indbakken, hvor godt autoprofiler udnyttes, hvem der glemmer at låse udgående post, hvilke gamle sager der potentielt kan afsluttes osv.

Rapportværktøjet baserer sig på PowerBI og udvikles konstant med nye smarte funktioner og brugervenlige visninger.

 

Adoxa

Alle Adoxa-kunder har adgang til et online forum, hvor der kan deles erfaringer, regler og viden om Adoxa. Derudover kan du herinde også altid finde seneste nyt om værktøjet.

Du kan finde vores forum for Adoxa her. 

 

Meetings Plus

Vi har med Meetings Plus udviklet markedets stærkeste dagsordenløsning, som samtidig er tæt integreret med Acadre.

Med Meetings Plus er det ikke længere nødvendigt at printe mødedokumenterne ud til mødedeltagerne forud for et møde. I stedet kan man direkte via Acadre dagsordensmodul (Acadre MM) publicere dagsordener, referater og bilag, som kan tilgås via en iPad, hvor det også er muligt at både skrive og dele noter med hinanden.

Meetings Plus er en løsning som alle kan have gavn af at bruge. F.eks. håndterer Meetings Plus dagsordener og referater til politikere og medarbejdere til møder, som afholdes i både åbne og lukkede fora.
Samtidig er det muligt for borgerne at læse offentlige dokumenter, uden at skulle logge ind i systemet.

Find vores webinar om Meetings Plus her. 

 

Office Web Integration (OWI)

Acadre Office Web Integration består af en integration mellem Acadre webklienten og Word, Excel og PowerPoint.
Gennem integrationen er brugen af Acadre gjort betydeligt nemmere og mere overskuelig.

Med OWI får du mulighed for at arbejde med Acadre direkte i Office-programmerne, og gemme dokumenterne direkte i Acadre.

 

PDF Samler til Acadre web

Med Acadre PDF Samler Web kan du samle og konvertere flere forskellige dokumenter til ét samlet PDF dokument.
PDF dokumentet kan efterfølgende journaliseres i en eksisterende eller ny sag.
Det betyder, at det bliver muligt at spare tid på håndteringen af aktindsigtssager og underretninger.

Flere har ofte behov for at samle flere dokumenter i én samlet PDF-fil, eksempelvis i forbindelse med aktindsigtssager eller høringssvar. Det er en tidskrævende proces, der kræver individuel håndtering af flere dokumenter.

Ved at samle dokumenterne til én samlet PDF-fil slipper man for gentagne gange at håndtere flere forskellige dokumenter i forbindelse med f.eks. en aktindsigtssag. Modulet laver det samlede dokument ud fra den række af dokumenter, som den enkelte bruger eller sagsbehandler vælger. Dokumenterne kan også samles til ét dokument, selvom de er placeret i én eller flere forskellige sager.

 

SAPA

KMD Sag’s person- og sagsoverblik erstattes af KOMBIT’s nye SAPA-løsning.

Med SAPA er det muligt at slå en borger op i alle de it-systemer, som integrerer med SAPA. På den måde er det muligt at få et fuldt overblik over den enkelte borgers sager i kommunen – det betyder også, at mange borgerhenvendelser kan afklares med det samme.

Sagsbehandlerne i forvaltningerne kan hurtigt og enkelt få overblik over borgerens eller familiens samlede sager i kommunen, f.eks. i forhold til ydelser, sagshistorik, ledighed, fraflytning, sundhedspleje og PPR.

 

Signeringsportalen

Signeringsportalen er en webapplikation der i overensstemmelse med områdets krav og retningslinjer gør det muligt at underskrive dokumenter digitalt. Løsningen er fuldt integreret med Acadre og via systemet kan du oprette og sende et dokument til underskrift til personer – både inde og udenfor din organisation. Når du har sendt dokumentet afsted til underskrift, vil underskriveren, via digital post, få en anmodning om at underskrive dokumentet. Dette gør underskriveren inde i Signeringsportalen, hvor personen nemt, simpelt og sikkert kan underskrive med sit NemID/MitID. Derefter vil dokumentet komme tilbage til Acadre hvor det lagres og journaliseres.

Signeringsportalen udsteder et personligt certifikat når der underskrives. På den måde valideres underskriften, og man sikres at det er den rigtige person der underskriver dokumentet. Timestamp og signeringsinformationer bliver integreret i den underskrevne og arkivresistente PDF-fil, hvilket betyder, at det altid er muligt at se, hvem der har underskrevet det digitale dokument og hvornår.

Se vores præsentation af løsningen her.

 

Teknik og Miljø (ATOM)

Acadre Teknik og Miljø er en udvidelse af Acadre i form af nye sagstyper kombineret med integrationer til forskellige systemer med relation til sagsbehandlingen.

De nye sagstyper danner grundlag for registreringen og sagsbehandling af oplysninger, som er relevante for de forskellige stadier i sagsbehandlingen af teknik- og miljøsager.”

 

Workflow

Web-klienten understøtter basale processer i forbindelse med sags- og dokumenthåndtering.
Den webbaserede navigation betyder også at det er nemt og enkelt at oprette workflows.

Workflows er vigtigt i forhold til at skabe og sikre en effektiv arbejdsproces og ikke mindst automatisere arbejdsprocesser.
Når man bruger workflows kan organisationen let automatisere arbejdsgange, der før var tidskrævende og rutineprægede. Det brugervenlige univers bidrager til at frigøre ressourcer som giver mulighed for i højere grad at fokusere på opgavernes faglige aspekter.

Se vores webinar om workflows i Acadre her. 

 

Spørgsmål til modulerne?

Har du spørgsmål til Acadre-modulerne, kan du henvende dig til vores kundeansvarlige Silje eller Kim.

Kim Sørensen, Salgs- og forretningsudviklingschef
Mail: kim.soerensen@formpipe.com

Silje Berg, Markedschef
Mail: silje.berg@formpipe.com